DE MELKMEISJESClick here for English


2021 - 41,9 x 59,4 cm - Oost-Indische inkt op papier
Trotse boer Bert, die een van zijn melkpakken omhoog houdt. In de achtergrond zijn ‘meisjes’, op een rij om gemolken te worden. De dame rechts loeit luid en een hoop dames kijken naar de toeschouwer, net zoals nieuwsgierige koeien zouden doen. Dus, wat zien we hier eigenlijk? Is het een grappig beeld? Een satire, misschien? Voor mij is het een beeld van absurditeit. Aan de ene kant grappig bedoeld, maar zeker met een aantal serieuze vragen op de achtergrond.


Melk consumeren hoeft op zichzelf niet slecht te zijn. Duizenden jaren geleden ruilden we onze speren om voor harken en hielden we een paar koeien, die we uiteindelijk wellicht ook opaten, en zie wat de mensheid is geworden. Maar sinds toen is er iets veranderd. Hoe komt melk namelijk tot stand vandaag de dag? Door te zorgen dat een koe ieder jaar een kalf krijgt, zodat ze melk blijft produceren. Het kalfje zelf wordt weggehaald en gaat – wanneer het een koe betreft – zelf ooit melk geven. Stiertjes zijn economisch niet interessant, maar wat met hen gebeurt is een ander verhaal. Als de koe minder melk produceert wegens ouderdom, verwordt ze tot een biefstukje. Koeien melken is tegenwoordig vooral een economisch systeem, gemaakt door onze maatschappij, waarin boeren wellicht zelfs gevangen zitten om hun boerderij lopende te houden. En als ik een kijkje neem op een boerderij, zie ik boeren die naar eer en geweten proberen te handelen en die trots zijn op hun dieren.

Toch zijn er nog steeds problemen, zowel op het vlak van milieu als ethisch gezien. De basis van dat probleem is dat we teveel willen, te snel, van iets dat van nature geen onuitputbare bron is. Je moet echt even twee keer nadenken om hier de absurditeit van in te zien, en dat is het ergste. Dus dacht ik: laat ik de koeien vervangen door mensen, zodat de absurditeit je in één ogenblik kan vatten. Beiden zijn moederdieren, beiden geven melk, dus wat is het verschil? Precies, er is zéker een verschil. Als een vrouw tot in oneindigheid kinderen moet krijgen die op hun beurt van haar weggenomen worden, als ze haar hele ‘nuttige’ leven aan een melkmachine gekoppeld zit, als ze ouder wordt en niet meer genoeg melk aanmaakt en zodoende een stukje ‘mama’ op je bord wordt… dán wordt het plots tragisch. Kijkend naar deze inactieve, afhankelijke menselijke moeders doet je toch aanvoelen dat er ergens een betekenisvoller leven voor ze weggelegd moet zijn.

Ik denk dat hetzelfde geldt voor koeien. Geboorte en het geven van melk zijn kostbare, natuurlijke processen. Processen die we moeten waarderen in plaats van uitbuiten. We hoeven dus niet te stoppen met het consumeren van melk, we zouden het gewoon bewuster moeten gebruiken. We zouden eens kunnen overwegen om minder, maar goede melk te kiezen en zo nu en dan eens een alternatief voor melk te nemen. Zodat we deze moeders, in ruil voor hun melk, een zo fijn en lang mogelijk leven kunnen geven.

Details:
Tip voor op de telefoon: zoom in!


Wil je meer zien van boer Bert en zijn meisjes? Kijk dan onderstaande video!